Gemi Motorları için DeNOx (SCR) Sistemleri


Öne çıkan özellikleri

 • Makina dairesi yerleşim planına göre özel tasarım
 • Motor Susturucusu- SCR Sistemi kombinasyonu tedariği ile yerleşim alanı ve maliyetten tasarruf
 • Dikey ya da yatay tasarm imkanı
 • ECA (Emmission Control Area) olarak adlandırılan bölgelerde, gemiler için NOx Emisyonları, Regulasyon 13'e göre düzenlenmiştir.Bu regülasyon 130kW üstü motorlar için DeNOx sistemi zorunluluğu getirmektedir.
  Makine dairesi boyutlarına göre her proje için özel olarak tasarladığımız DeNOx sistemleri ile motor bacagazı NOx değerlerini regülasyon 13'te belirtilen limit değerlerin altına indirmekteyiz.
  Başlıca aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz.

 • istenilen seviyeye kadar NOx emisyonu azaltımı
 • Egzoz sistemi ses azaltımı 35 dB(A)
 • Üç yollu katalizör
 • Slip katalizörü
 • Otomasyon
 • Süpervizyon hizmetleri
 • Hidrokarbon emisyonu azaltımı (HC)
 • Karbonmonoksit emisyonu azaltımı(CO)
 • Dizel partikül filtresi
 • Sürekli emisyon izleme sistemi (CEM) (Continuous Emission Monitoring)
 • Devreye alma

 • Gemiler için Nox Regulasyonu Marpol Annex VI, Regulasyon 13
  1997 yılında yayınlanan regülasyonda, 2005'te değişiklikler yapıldı. 130kW üstü motorlar için geçerli olup aşağıdaki NOx değerleri limitleri dahilinde ECA (Emmission Control Area) olarak adlandırılan bölgelerde geçerli olacaktır. Tier III limit değerlerine egzoz iyileştirme sistemi olmaksızın erişmek var olan motor teknolojisi ile mümkün değildir.

  Tier Gemi Üretim Yılı ve Sonrası Toplam ağırlıklı çevrim emisyonu sınırı (g/kWh)
  n = Motor devri (rpm)
  n < 130 n = 130 - 1999 n ≥ 2000
  I 1 Ocak 2000 17,0 45.n-0.2
  e.g., 720 rpm '“ 12,1
  9,8
  II 1 Ocak 2011 14,4 44.n-0.23
  e.g., 720 rpm '“ 9,7
  7,7
  III 1 Ocak 2016 3,4 9.n-0.23
  e.g., 720 rpm '“ 2,0
  2,0

 • Sistem tasarım ve mühendisliği
 • Enstrüman ve kontrol sistemi
 • Üre dozajlama ve enjeksiyon sistemi
 • Statik mikser
 • SCR katalizörleri
 • NOx sensörü
 • Karşı basınç sensörü
 • Sıcaklık sensörü
 • Sistem CFD analizi
 • Slip katalizörü
 • CEM, Sürekli emisyon izleme sistemi
 • Motor Susturucusu (Sistem içerisinde)
 • Enerji Santralleri için DeNOx (SCR) Sistemleri


  Öne çıkan özellikleri

 • Egzoz sistemi CFD analizi
 • Makina dairesi yerleşim planına göre özel tasarım
 • Motor susturucusu-SCR sistemi kombinasyonu tedariği ile yerleşim alanı ve maliyetten tasarruf
 • Dikey ya da yatay tasarm imkanı
 • 20 yılı aşkın deneyim
 • Elektrik santrallerinde kullanılan Fuel Oil, Diesel oil ve bazı uygulamalarda Doğal Gaz motorları egzoz emisyon değerlerinden NOx (Azot oksit) içeriği, tedarik ettiğimiz DeNOx SCR sistemler ile ekzoz gazı içerisinde üre solüsyonu enjekte edip iyi bir karışım sağlayarak istenilen limit değerlere düşürülmektedir.
  Motor özellikleri ve makina dairesi yerleşim planı boyutlarına göre her proje için özel olarak tasarladığımız DeNOx sistemleri ile motor bacagazı NOx değerlerini limit değerlerin altına indirmekteyiz.
  Başlıca aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz.

 • istenilen seviyeye kadar NOx emisyonu azaltımı
 • Egzoz sistemi ses azaltımı 35 dB(A)
 • Üç yollu katalizör
 • Slip katalizörü
 • Otomasyon
 • Süpervizyon hizmetleri
 • Hidrokarbon emisyonu azaltımı (HC)
 • Karbonmonoksit emisyonu azaltımı(CO)
 • Dizel partikül filtresi
 • Dizel oksidasyon (CO) katalizörü
 • Sürekli emisyon izleme sistemi (CEM) (Continuous Emission Monitoring)
 • Devreye alma


 • DeNOx-SCR sistemi-Arasta
  001-Egzoz girişi
  002-Kontrol sistemi
  003-Üre dozajlama pompası
  004-Üre tankı
  005-Statik mikser
  006-SCR katalizörleri
  007-Oksidasyon (CO) katalizörü
  008-Egzoz çıkışı
 • Sistem tasarım ve mühendisliği
 • Enstrüman ve kontrol sistemi
 • Üre dozajlama ve enjeksiyon sistemi
 • Statik mikser
 • SCR katalizörleri
 • NOx sensörü
 • Karşı basınç sensörü
 • Sıcaklık sensörü
 • Sistem CFD analizi
 • Slip katalizörü
 • CEM, Sürekli emisyon izleme sistemi